Een bijna ‘Eeuw-oude Moestuin’

Bij het woord ‘moestuin’ wordt al gauw aan een ‘volkstuintje’ gedacht; een buitenplaats voor een tuinier en z’n hobby. Maar daar waar tegenwoordig sprake is van tuinieren als hobby, was het vroeger soms bittere noodzaak.

Zoals reeds beschreven werden de tuintjes in het begin van de 20ste eeuw bij het afgraven van de vruchtbare pastorie-wierde naar de noordkant van de wierde verplaatst langs de huidige Torensmaweg.
Om dit financieel mogelijk te maken ontvingen de betrokken gedupeerden steun van het ziekenfonds,
’t Nut en van de kerkelijke armenzorg.

Deze maatschappelijke ondersteuning kreeg enige jaren later nog meer draagkracht door een Koninklijk Besluit (van 29 juli 1920), waarin bepaald werd dat de “Vereeniging tot bevordering van de verkrijging van onroerend goed voor landarbeiders in de gemeente Ezinge” (VOGvLidGE) toegelaten werd als vereniging. Dit vormde voor de daaropvolgende jaren een goede basis ter ondersteuning van de behoeftigen.

3-adv-a-KB-def

De vereniging is nog steeds actief en heeft de tuingrond tot op de dag van vandaag nog altijd in eigendom. De locatie is wel een paar keer gewijzigd; van de Torensmaweg naar de noordelijke helft van de huidige ijsbaan en daarna naar de oostkant van het Reitdiep, langs de oprit van Klein Garnwerd nr. 9.

3-adv-b-KB-def

In de tussenliggende periode hebben een aantal leden ook nog gebruik kunnen maken van een gemeentelijk “uitbreidingsplan” van het kerkhof aan de Oostumerweg. Omdat de tuinier-behoefte afnam, uitbreiding van het kerkhof voorlopig niet aan de orde zou zijn is deze grond ingericht als extra parkeerruimte. Deze korte terugblik op de voorgeschiedenis gevolgd door de periode van de
94-jarige “moestuin-vereniging” leert ons hoe onze cultuur zich heeft ontwikkeld. Om deze vereniging ook een gezicht te geven lijkt het goed om de heren Willem Poll en Jaap Terpstra als bestuursleden met verdienste te vermelden; Jaap heeft rondom zijn tachtigste levensjaar zijn functie inmiddels overgedragen aan de nieuwe generatie.

Auteur: Fokko Leutscher
Krantenartikelen internet:
Historische kranten-Delpher, Krantenarchief
van de koninklijke Bibliotheek, Den Haag

 

 

 

 

 

 

3-adv-c-Poll-def

Designed By Joolu Themes