De stichting

Vijf enthousiaste Garnwerders, Fokko Leutscher, Pieter van Dijk, Henk Meulenbeld, Pieter Malfliet en Lambertus Postma, zijn eind 2012 begonnen met het schrijven van een boek over de geschiedenis van hun dorp en die van hun dorpsgenoten. Om het direct goed aan te kunnen pakken, is een stichting in het leven geroepen:

Boekeniers Garnwerd
stichting voor cultuurhistorische publicaties

Voor deze opzet is gekozen omdat de vijf auteurs in de gaten hadden dat er zoveel historisch materiaal voor handen is dat het niet in één boek te vatten valt; verdere publicaties worden dan ook op termijn niet uitgesloten. Ook op deze site zal tekst en beeldmateriaal met betrekking tot heden en verleden van Garnwerd en de Garnwerders geplaatst worden.

Lambertus Postma, Pieter van Dijk, Fokko Leutscher, Pieter Malfliet, Henk Meulenbeld

In Memoriam
Zondag 5 april 2020 is op 64 jarige leeftijd een echte Garnwerder overleden. Initiatiefnemer van ons boek “Tussen Meeuw en Leeuw” en mede-oprichter van de Stichting Boekeniers Garnwerd heeft zijn laatste stukje geschreven. We konden door de coronacrisis niet bij Lambertus’ afscheid zijn. Dat is erg jammer. Hij blijft in onze gedachten als een kundig schrijver en een inspirerend Boekenier”.

De Boekeniers Garnwerd

Designed By Joolu Themes