Erratum


Naar aanleiding van ons verzoek om te reageren op eventuele omissies in het boek, hebben we aan de hand van de ontvangen reacties gemeend om de geconstateerde taal-technische foutjes te verwerken in een eventuele eerstvolgende (her-)druk. Om de wat meer storende omissies en aanvullende fotobijschriften alvast een plaatst te geven is e.e.a. samengevat in onderstaand erratum.

Blz. 53
De tekst: “voor 1000 gulden van Harm Rijzinga, de vader van Jan Rijzinga” moet zijn “voor 1000 gulden van de Gebr. Rijzinga (Dirk en Klaas), de broers van Jan Rijzinga”.

Blz. 57
De tekst moet worden:
1918 – 1947    H. Rijzinga en Trientje Heins
1947 – 1961    Gebr. Rijzinga (Dirk en Klaas) en Jan Rijzinga als molenaar

Blz. 57
Chronologie / aanvullen met: Vrijwillige molenaars vanaf 1961: Harm van Huis, Herman Wildenberg, Harm Ydo Hilberdink, Bart Bosma, Herman Schipper, Jacob Oosterhoff en Alex Buist.

Blz. 68
Tekst bij de Pastorie aanvullen met: Van de 26 predikanten die Garnwerd over ruim 400 jaar heeft gekend, staan de laatste 5 nog in het geheugen: ds. M. Wiersum, H. Sterringa, S. Krol, J.A. Poelstra en de bekende dominee E.J. Struif, die z’n preken in het Gronings dialect taal verzorgde.

Foto: Omgedraaid jongetje op de grond: Harmen Rijzinga.

Blz. 107
De juiste benaming is: Cats Elixer (2x).

Blz. 104
Foto: Zie aangeleverde foto met namen op de website van de Stichting Boekeniers Garnwerd.

Blz. 108
Foto: Zie aangeleverde foto met namen op de website van de Stichting Boekeniers Garnwerd.

Foto-bijschrift: De tekst “Links van hem staat Knelske Sander. Knelske woonde met haar ouders in het woninggedeelte van de Doorrit van Hammingh” laten vervallen (het is niet Knelske, maar Trijntje Balk).

Blz. 128
De juiste namen zijn: Koert Fokkes en Roelof Lugtenburg.

Blz. 130
“Vader Rijzinga vervulde dit ambt van 1918 tot 1961” vervangen door “De familie runde voor de oorlog de molen tot 1961”.

Blz. 131
“Medenborg” moet zijn “Medendorp”.

Blz. 140
“G.C. Raangs” moet zijn “G.G. Raangs”.

Blz. 144
“Abeldien Kracht-Vries” moet zijn “Berendiena Brilstra-Kranenborg”.

Blz. 151
Zwemclub “Septa” moet zijn zwemclub “Zepta”.

Blz. 159
Bij overige bronnen opnemen “Harm-Ydo Hilberdink”.